راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر تهران امام خميني به نجف
پنجشنبه 13 مهر 4,200,000
جمعه 14 مهر 3,550,000
شنبه 15 مهر 3,700,000
یکشنبه 16 مهر 3,900,000
دوشنبه 17 مهر 4,000,000
سه شنبه 18 مهر 3,800,000
چهارشنبه 19 مهر 4,200,000
پنجشنبه 20 مهر 4,500,000
جمعه 21 مهر 4,500,000
شنبه 22 مهر 4,000,000
یکشنبه 23 مهر 4,500,000
دوشنبه 24 مهر 4,700,000
سه شنبه 25 مهر 4,600,000
چهارشنبه 26 مهر 4,700,000
پنجشنبه 27 مهر 4,850,000
جمعه 28 مهر 4,800,000
شنبه 29 مهر 4,100,000
یکشنبه 30 مهر 4,800,000
دوشنبه 1 آبان 4,800,000
سه شنبه 2 آبان 4,800,000
چهارشنبه 3 آبان 4,800,000
پنجشنبه 4 آبان 4,900,000
جمعه 5 آبان 4,800,000
شنبه 6 آبان 4,250,000
یکشنبه 7 آبان 5,900,000
دوشنبه 8 آبان 5,900,000
سه شنبه 9 آبان 5,900,000
چهارشنبه 10 آبان 5,900,000
پنجشنبه 11 آبان 5,900,000
جمعه 12 آبان 5,950,000
شنبه 13 آبان 5,900,000
یکشنبه 14 آبان 5,900,000
دوشنبه 15 آبان 5,900,000
سه شنبه 16 آبان 5,900,000
چهارشنبه 17 آبان 5,900,000
پنجشنبه 18 آبان 5,900,000
جمعه 19 آبان 5,950,000
شنبه 20 آبان 5,900,000
یکشنبه 21 آبان 5,900,000
دوشنبه 22 آبان 5,900,000
سه شنبه 23 آبان 5,900,000
چهارشنبه 24 آبان 5,900,000
پنجشنبه 25 آبان 5,900,000
شنبه 27 آبان 5,900,000
یکشنبه 28 آبان 5,900,000
دوشنبه 29 آبان 5,900,000
سه شنبه 30 آبان 5,900,000