راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر مشهد به بغداد
سه شنبه 1 مرداد 1,850,000
پنجشنبه 3 مرداد 1,700,000
یکشنبه 6 مرداد 1,700,000
سه شنبه 8 مرداد 1,670,000
پنجشنبه 10 مرداد 1,750,000
یکشنبه 13 مرداد 1,700,000
سه شنبه 15 مرداد 1,700,000
پنجشنبه 17 مرداد 1,800,000
یکشنبه 20 مرداد 1,700,000
سه شنبه 22 مرداد 1,800,000
پنجشنبه 24 مرداد 1,900,000
یکشنبه 27 مرداد 1,700,000
سه شنبه 29 مرداد 1,700,000
پنجشنبه 31 مرداد 1,700,000
یکشنبه 3 شهریور 2,000,000
سه شنبه 5 شهریور 2,000,000
پنجشنبه 7 شهریور 2,000,000
یکشنبه 10 شهریور 2,000,000
سه شنبه 12 شهریور 2,000,000
پنجشنبه 14 شهریور 2,000,000
یکشنبه 17 شهریور 2,000,000
سه شنبه 19 شهریور 2,000,000
پنجشنبه 21 شهریور 2,000,000
یکشنبه 24 شهریور 2,000,000
سه شنبه 26 شهریور 2,000,000
پنجشنبه 28 شهریور 2,000,000
یکشنبه 31 شهریور 2,000,000