ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 021-36652925 تماس حاصل نموده یا به آدرس تهران، دولت آباد بلوار قدس خيابان 56 پلاک13** شرکت خدمات مسافرت هوايي و گردشگري و زيارتي هفت وادي هجرت** مراجعه نمایید.